Web Analytics
Стара Загора

1 202 лева е средната месечна работна заплата в Старозагорско

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври миналата година е 1 177 лв., за ноември – 1 203 лв. и за декември – 1 226 лева. Данните са на ТСБ-Югоизток.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 202 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 20.1% и „Строителство“ – с 8.5%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ със 7.1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.2%, като в обществения сектор нарастването е с 5.9%, а в частния – с 5.3%.

В сравнение с останалите области на страната през отчетения период област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 782 лв.), Враца (1 273 лв.) и Варна (1 236 лева).

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2019 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 99.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31.9 и 12.8%.

Източник: Дарик

Тагове

Related Articles

Close
Close