Web Analytics
Регион

Бюрото по труда в Казанлък пуска програма за домашни помощници

Бюрото по труда в Казанлък започва работа по национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“.

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници” за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред.

Програмата се реализира на територията на цялата страна до края на годината.

Предвидените дейности се реализират съвместно между общинска администрация, дирекция „Социално подпомагане” и дирекция „Бюро по труда”. Желаещите да се включат в Програмата лица или техен законен представител, ще могат да подават в Общинската администрация по настоящ адрес заявление-декларация за включване.

Източник: Дарик

Тагове

Related Articles

Close
Close