Web Analytics
Стара Загора

Глоба от 10 000 лева отнесе бившия директор на РЗИ-Стара Загора

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за бившия директор на РЗИ Стара Загора д-р Златина Нанева и тя ще бъде глобена с 10 000 лева, стана ясно на редовното заседание на комисията.

Производството срещу бившия директор на Здравната инспекция в Стара Загора започна по сигнал, в който се твърди, че съпругът ѝ е собственик на хосписа „Хоспис – ЗН“ ЕООД, намиращ се в квартал „Зора“ на град Стара Загора, а успоредно с това, в качеството си на длъжностно лице, тя е и началник на служителите на РЗИ – Стара Загора. Именно инспекцията трябва да извършва контрол на дейността на хосписа и на негови конкурентни обекти в Стара Загора.

Ежегодно, със своя заповед , д-р Златина Нанева възлага проверки на обекти, подлежащи на държавен здравен контрол, сред които е и този, чийто едноличен собственик и управител е нейният съпруг.

От събраните в хода на производството доказателства е установено безспорно, че всички проверки на „Хоспис – ЗН“ се извършват от пряко подчинени на нея служители, които не са установили нарушения в периода 2017 – 2019 г.

По отношение на конкурентен хоспис, при извършени проверки, са давани предписания за отстраняване на констатирани нередности.

Установено е, че в периода 2017-2019 година, д-р Златина Нанева е притежавала възможности за упражняване на влияние върху всички служители в ръководената от нея здравна инспекция.

Тези възможности са използвани в частен интерес на свързаното с нея лице – нейният съпруг, като в резултат е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ за работа на хосписа и избягване на санкции.

С решение на КПКОНПИ, на д-р Златина Нанева е наложена глоба в размер на 10 000 лева.

Директорът на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора д-р Златина Нанева, бе освободена от ръководната длъжност в началото на месец март.

Тагове

Новини

СТАРА-ЗАГОРА.НЕТ - Новините на длан

Related Articles

Close
Close