Web Analytics
Регион

Избраха председател на Районен съд-Раднево

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Асен Цветанов за председател на Районен съд-Раднево.

Той има 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия, като към момента е съдия в Районен съд – Чирпан, командирован в Районен съд – Раднево.

Да довърши започнатата реформа в Районния съд, да помогне за подобряване на дейността на съда и за повишаване на доверието на обществото към него, са част от изложените по време на изслушването мотиви от съдия Цветанов.

Той посочи, че предвижда надграждане на достигнатото ниво на качествено и срочно разглеждане на делата, въвеждане на електронното правосъдие и употребата на съвременните технологични достижения в работата на съда.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Атанаска Дишева, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Източник: Дарик

Тагове

Related Articles

Close
Close