България

МОН разкри огромни злоупотреби с фиктивни ученически лагери

Министърът на образованието Николай Денков сезира днес прокуратурата и Държавната финансова инспекция за злоупотреба в особено големи размери. Става дума за документна измама с фиктивни почивки на ученици, организирани от търговското дружество „Ученически отдих и спорт“.

Няма нито документи, нито регистрации за почти 8 млн. лв., платени от Министерството на образованието и науката (МОН) за почивки на ученици в базите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД (УОС) за период от две години. Ръководството на търговското дружество, чийто принципал е министърът на образованието и науката, не може да докаже почти 293 000 нощувки, които твърди, че е осъществило, и за които е получило средства от МОН.

Това е установила поредица от проверки на звеното за вътрешен одит на МОН, проведени през последните 4 месеца.

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД е регистрирано през януари 2005 г. със 165 държавни имота. Справка, предоставена от изпълнителния директор на дружеството, показва, че към момента в неговия капитал влизат 145 почивни бази. Според договор между МОН и УОС, влязъл в сила на 2 юли 2019 г., и последвал анекс от юни 2020 г., до 1 юли 2022 г. дружеството е длъжно да осигури отдих на поне 48 258 ученици и да реализира не по-малко от 482 598 настанявания в поне 30 бази. Не е ясно кои са базите, тъй като към договора не е приложен списък.

Източник: Marica.bg

Тагове

Related Articles

Close
Close