Регион

Нов филиал на „Детска млечна кухня“ заработи в казанлъшко село

Младите родители в село Горно Черковище вече имат директен достъп до услугите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ с разкриването на новия филиал на място в селото.

Съвместно със Сдружение „Бъдеще за децата“ Община Казанлък обнови помещението в сградата на бившата детска ясла в населеното място. Така бяха създадени условия родителите да могат всеки ден да получават разнообразна и здравословна храна за своите деца до 3-годишна възраст.

Предоставянето на още по-достъпна и качествена храна за децата е естествено продължение на по-социалните политики, заявени от Кмета Галина Стоянова при встъпването й в трети мандат. През септември 2019 г. тя предложи на Общински съвет – Казанлък и бе взето решение за разкриване на новия пункт на Детската кухня.

Облекченията за младите семейства и задържането им в региона чрез осигуряване на здравословна жизнена среда е сред основните приоритети в политиките на Кмета на Община Казанлък и нейния екип.

Тагове

Новини

СТАРА-ЗАГОРА.НЕТ - Новините на длан

Related Articles

Close
Close