Стара Загора

Обучение за преброители ще се проведе в Стара Загора

Общинската преброителна комисия в област Стара Загора, съвместно с отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ организират еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви в общините на областта за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България.

Общият брой на преброителския апарат за областта е 1189 лица, като 80% от тях са жени, а 20 % – мъже.

Националното преброяване е най-голямото статистическо изследване. Целта му е да се установи реалният брой на населението, което пребивава на територията на страната, основни характеристики за лицата като икономическа активност, здравен статус, образование, етническа принадлежност и др. Обект на преброяването ще бъдат също броят на сградите и жилищата в страната и условията на живот, състав на домакинствата и т.н.

Новото при предстоящото преброяване е във въпросника за жилището. Там са добавени въпроси за възобновяемата енергия и как я използват домакинствата, за енергоспестяваща дограма и енергийна ефективност на жилищата.

Девизът на Преброяване 2021 е „Включи се, защото си важен“. То трябваше да се състои през януари, но беше отложено заради пандемията. Последното такова мащабно проучване се проведе преди 10 години.

Националното преброяване е задължително. 160 лв. е санкцията за лицата, които откажат да участват в изследването.

Източник: БНР

Тагове

Related Articles

Close
Close