Web Analytics
Стара Загора

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИТЕ В СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА ОТ 11 ДО 15 НОЕМВРИ 2019 Г.

Понеделник – 11.11.2019 год.

1 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
10 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
11 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
12 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

Вторник – 12.11.2019 год.

1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Крайречен“

Сряда – 13.11.2019 год.

1 ул. „Св. Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Евлоги Георгиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Христо Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“

Четвъртък – 14.11.2019 год.

1 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“

Петък – 15.11.2019 год.

1 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Славянски“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Тагове

Related Articles

Close
Close