Стара Загора

Продължава приемът на документи за „Асистентска подкрепа “ в община Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на доставчик на социални услуги продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа“, съобщи за Радио Стара Загора д-р. Надя Трендафилова.

Финансирането е осигурено със средства от държавния бюджет.

На територията на Община Стара Загора се предвиждат да бъдат обхванати 386 потребители.

Броят часове се определя според индивидуалните нужди на всяко лице и се предоставят от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Максималният брой часове за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно (всеки работен ден), съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
  • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

https://www.starazagora.bg/bg/asistentska-podkrepa/obyava-za-priem-na-dokumenti-ot-kandidati-za-potrebiteli-na-sotsialna-usluga-asistentska-podkrepa

Източник: БНР

Тагове

Related Articles

Close
Close