Web Analytics
Стара Загора

Проучват достъпността на хора със специални потребности до базите на висшите училища

„Достъпна среда за всеки студент” e инициатива, която цели да проучи достъпността на университетските бази, общежития и спортни комплекси за студенти, докторанти и специализанти със специфични двигателни нужди, както и такива с нарушени зрителни, говорни или слухови способности.

Кампанията е на Националното представителство на студентските съвети, което се ангажира след проучване да изготви доклад. Той ще бъде представен пред Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на младежта и спорта, Съвета на ректорите и Омбудсмана на Република България.

Проучването ще търси информация за актуалното състояние на университетските бази, общежития и спортни комплекси и до колко те са пригодени за хора със специфични двигателни, зрителни, говорни или слухови нужди.

Въпросите са:
1. Висшето училище разполага ли с помощни рампи на стълбите (или подемни платформи в близост до тях) в сградите, в които се провеждат учебни занятия?
2. Висшето училище разполага ли с помощни рампи на стълбите (или подемни платформи в близост до тях) в сградите на университетските общежития, респ. общежитията, принадлежащи на „ССО” ЕАД?
3. В общежитията на висшето училище, респ. общежитията, принадлежащи на „ССО” ЕАД, има ли обособени стаи, които са пригодени за учащи със специфични двигателни или зрителни потребности?
4. Висшето училище разполага ли с обособени места за паркиране на автомобили на учащи със специфични двигателни и зрителни потребности?
5. Департаментът по спорт към висшето училище предлага ли спортни дисциплини, подходящи за учащи със специфични двигателни потребности?
6. Висшето училище осигурило ли е ползотворното участие на учащи със специфични нужди в академичния културно-творчески и спортен живот?
7. В сградите на висшето училище, в които се провеждат учебни занятия, отбелязани ли са чрез допирни знаци или брайлови карти номерата/имената на аудиториите и кабинетите на администрацията?
8. Висшето училище осигурило ли е достъп до стола/столовете за учащи със специфични двигателни и зрителни потребности?
9. Помещенията и пространствата на библиотеките на висшето училище пригодени ли са за учащи със специфични двигателни потребности?
10. Висшето училище разполага ли с достъпни електронни ресурси, подходящи за разчитане от учащи със специфични зрителни потребности?
11. Какъв финансов ресурс (прогнозна стойност в лева) е необходим на висшето училище за изграждане на липсващите съоръжения?
С цел максимално събиране на подробна информация, срокът за изпращане на отговори ще бъде удължен.

Предстои и изготвяне на анкета с въпросите, на която всеки студент свободно ще има възможност да отговори.

Източник: Дарик

Тагове

Related Articles

Close
Close