Web Analytics
Регион

Служители на „Мини Марица-изток” преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа

87 служители в „Мини Марица-изток“ ЕАД участваха в специализирано дистанционно обучение, заложено в Програмата за квалификационната дейност за 2020 год.

Те преминаха подготовка преди изпита за квалификационна група по безопасност при работа, във връзка с изискванията на чл.20 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Обучението е подготвено и проведено от Техническия университет в София, като е съобразено със специфичните условия на работа в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Достъп до специално разработената платформа имаше персоналът в управлението на дружеството, който работи по техническото и оперативното обслужване на електрическите уредби и мрежи и подлежи на обучение.

Тези, които не разполагат с компютри на работното си място, работеха в специална зала, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Платформата даде възможност да бъде видима активността на всеки обучаван и да се засичат грешните отговори в хода на решаването на теста, което е предимство за отстраняване на пропуски в знанията и уменията.

Повече от осемдесет процента от въпросите получиха верни отговори, което удовлетвори изпитната комисия.

Източник: Дарик

Тагове

Related Articles

Close
Close