Стартира програма за допълнително обучение на заети лица от малкия бизнес | СТАРА-ЗАГОРА Стара Загора
Стара Загора

Стартира програма за допълнително обучение на заети лица от малкия бизнес

Агенцията по заетостта стартира програма за финансова подкрепа за работодатели, които имат желание да осигурят допълнително обучение на свои работници. Програмата е предвидена за заети лица от микро и малки предприятия.

Целта е да се стимулират работодателите от частния сектор да организират и проведат обучения на заетия си персонал за придобиване и развитие на техните умения, с което да се подобри пригодността и производителността им на заеманите работни позиции.

В обученията през 2019 г. могат да се включат 1 000 заети лица, за да придобият някоя от компетентностите: „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”.

Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат заявка в бюрата по труда, на чиято територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща институция, която да извърши обучението по ключови компетентности на персонала им, както и съвместно да определят учебния график за провеждането му.

Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършили обучението за срок не по-кратък от 6 месеца.

Източник: Дарик

Тагове
Зареди още

Related Articles

Close
Close