Web Analytics
Стара Загора

Строят 72 нови жилищни сгради с 565 жилища в тях в Стара Загора

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 72 жилищни сгради с 565 жилища в тях и 68 741 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 199 други сгради с 27 632 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 4.3%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 8.3 и 3.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 64.5%, но тяхната РЗП регистрира спад с 23.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 16.1%, жилищата в тях – над четири пъти, а разгънатата им застроена площ – над три пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст със 158.4%, докато общата им застроена площ намалява с 66.2%.

През първото тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 70 жилищни сгради с 303 жилища в тях и 41 506 кв. м обща застроена площ и на 53 други сгради с 36 949 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 34.6%, общата им застроена площ – с 14.6%, докато жилищата в тях са по-малко със 7.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 12.8%, но тяхната РЗП намалява с 18.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 52.2%, жилищата в тях – с 91.8%, а разгънатата им застроена площ – със 151.9%. Започнатите други видове сгради нарастват с 96.3%, докато общата им застроена площ намалява с 47.6%.

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 72 жилищни сгради с 565 жилища в тях и 68 741 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 199 други сгради с 27 632 кв. м РЗП.

Пловдив, София и Варна с най-много разрешителни за строеж на нови жилищни сгради

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 4.3%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 8.3 и 3.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 64.5%, но тяхната РЗП регистрира спад с 23.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 16.1%, жилищата в тях – над четири пъти, а разгънатата им застроена площ – над три пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст със 158.4%, докато общата им застроена площ намалява с 66.2%.

През първото тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 70 жилищни сгради с 303 жилища в тях и 41 506 кв. м обща застроена площ и на 53 други сгради с 36 949 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 34.6%, общата им застроена площ – с 14.6%, докато жилищата в тях са по-малко със 7.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 12.8%, но тяхната РЗП намалява с 18.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 52.2%, жилищата в тях – с 91.8%, а разгънатата им застроена площ – със 151.9%. Започнатите други видове сгради нарастват с 96.3%, докато общата им застроена площ намалява с 47.6%.

Източник: dariknews.bg

Тагове

Новини

СТАРА-ЗАГОРА.НЕТ - Новините на длан

Related Articles

Close
Close