Web Analytics
Стара Загора

Търсят уредник за музей „Литературна Стара Загора“

Община Стара Загора обяви конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“. Кандидатите трябва да притежават висше образование в едно от професионалните направления-„Филология“, „История и археология“ или „Философия“.

Задълженията на уредника в културната институция включват обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“ и участие в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни прояви в музея.

Кандидатите трябва да подадат документи за участие в сградата на Община Стара Загора- ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа и мястото на провеждането на събеседването на тема: „Музей „Литературна Стара Загора“ – постоянна експозиция, периоди, автори, знакови творби; нормативни документи, регламентиращи опазването на културното наследство“.

Повече информация за изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за участие в конкурса може да бъдат разгледани на интернет страницата на Община Стара Загора в раздел Обявления – https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota/konkurs-za-zaemane-na-dlazhnostta-urednik-v-muzey-literaturna-stara-zagora

Тагове

Новини

СТАРА-ЗАГОРА.НЕТ - Новините на длан

Related Articles

Close
Close