България

Всеки 10 българин полага тежък физически труд

Около 10% или един от всеки 10 българи работи тежък физически труд, показват данни от анализ на Евростат за спецификата на трудовите условия в страните на ЕС през 2017 г. Според данните около 28% от българите работят изправени, също толкова (28 на сто) упражняват труд в условия на умерени физически усилия, а други 34% работят в седнало положение.

Като изцяло отрицателна оценяват организацията на работното място и свързаните с това здравословни проблеми около 20% от българите. Болшинството от работещите – 60% – оценяват като задоволителна работната среда и организацията на труда. Други 20% от анкетираните пък оценяват условията си на труд като „отлични“. Около една четвърт от работещите българи в принудителна поза на работното място (седнали или изправени) споделят за вече появили се или потенциални рискове за здравословното си състояние от тези условия на труд.

По данни на НСИ у нас в края на 2017 г. са били наети около 3,2 млн. лица по трудово или служебно положение. От тях най-голям дял, близо 24 процента, са били заети в преработващата промишленост – около 700 хиляди души.

Втора по численост е групата на хората, занимаващи се с търговия – около 390 хиляди души. В сферата на образованието са работили около 167 хиляди души, в здравеопазването – 142 хиляди, в строителството – 122 хиляди в администрацията – 117 хиляди, в държавното управление – около 111 хиляди.
Най-малобройни са били работещите в добивната промишленост – 21 700 и в сферата на сделките с недвижими имоти – 21 550.

Около 40% или почти 4-ма от всеки 10 работник в ЕС са се трудили в седяща поза, показват още данните на Евростат – офис-работници, шофьори, компютърни специалисти, административен персонал и др.
Всеки пети европеец или 20% от работната сила в ЕС пък са работили в изправена поза – учители, контрольори, работници в промишлеността, селскостопански работници, търговци и др. Други 30% са работили умерен физически труд, а 10 на сто от европейците са полагали труд в тежки условия.

Най-висок дял на европейци, които са работили в условия на тежък труд е регистриран в Гърция – 22%, Полша – 16%, Унгария и Хърватия – по 15% и др. Най-нисък дял на хора, работещи тежък физически труд, е отчетен в Малта – 6 на сто, Дания – 7 на сто, Холандия и Норвегия – по 8 на сто и др. В поза на чиновници, тоест в седнало положение, са били най-много работещите в Белгия – 43 на сто, Естония – 41 на сто и Великобритания – 40 на сто. Най-висок дял на хора, работещи в изправена поза, е отчетен в Испания – 43 на сто, Румъния – 36 на сто, България – 28 на сто и Португалия – 26 на сто.

Според изследване на учени от Кралския институт в Белфаст относно условията на труд – всеки десети случай на преждевременна смърт във Великобритания е бил свързан със заседнал начин на живот, както и труд в сравнително неподвижна поза. Много британци са принудени да седят по цял ден на работното си място в офиса, което води до много здравословни проблеми и негативи за общественото здравеопазване, предупреждават учените.

Източник: КРОСС

Тагове

Related Articles

Close
Close